Genetik avadanlıq

S5XL Sekvenator

 

AxioScope A1

Axio Scope.A1 для биологии

Modul konstruksiyalı mikroskop, bir sıra vəzifələr üçün uyğun gəlir. Bu avadanlığı siz tibb və biologiyanın müxtəlif sahələrində istifadə edə bilərsiniz.

 • Hematologiya
 • Sitologiya
 • Gistologiya
 • Mikrobiologiya
 • Gelmintologiya
 • İmmunologiya
 • Genetika

 

Mikrobioçip skaneri InnoScan 710

Innopsys firmasının skaneri InnoScan®710 - geniş spektr elm sahələrinin 
məsələlərinin həlli üçün (genlərin ekspressiyasının öyrənilməsi, mutasiyaların təyini, SNP analizi, DNT metilləşdirilməsi, aCGH, sitogenetika və EKM və s.) yaradılmış sürətli, səmərəli və istifadəsi sadə olan konfokal flüoressent mikrobioçip skaneri.

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

- Sürətli skaner-sistemi əşya şüşəsini 4 dəqiqədən az müddətə oxuyur.
- Yüksək çözümlü məlumat toplama sistemi.
- Təsvirin real zamanda qeyd edilməsi: müxtəlif nümunələrdən siqnalların dəqiq qeyd edilməsi (DNT, protein, toxuma və ya hüceyrə mikroçipləri).
- Aşağı səviyyəli səs siqnalları və yüksək həssaslıq.
- Substratdan (şüşə və ya plastik) asılı olmayaraq bioçipin bütün səthi üzərində eyni qaydalı skanerləmə. 
- Vurğu, vibrasiya və əşya şüşələrinin deformasiyasına qarşı aşağı həssaslıq.

Paketə məlumatların toplanması və təhlili üçün Mapix® proqram təminatı daxildir.
- Müxtəlif əməliyyat sistemləri ilə (Linux və ya Windows) uyğunluğu.
- Kiçik ölcüləri iş yerini qənaət etmeyə imkan verir.

Mass spectrometr SEQUENOM

 

 

Bio Rad D10

D-10 qlikolizə olunmuş hemoqlabin analizatoru bir kompakt platformada diabet və beta-talasemiyanın avtomatik monitorinqi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Cihaz tam qan analizinə imkan verən xüsusi hemoqlabin qruplarının səviyyəsini dəqiq təhlil edir.

Xüsusiyyətlər

Geniş imkanlar:

 • Kartuşlar və reaktivlərdə dəyişiklik olmadan HbA1c və β-talasemiya rejimləri arasında asan keçid
 • HbA1c üzrə sürətli 3 dəqiqəlik analiz proqramı
 • β-talasemiya üçün tam test proqramı, HbA1c analiz nəticələri daxil olmaqla
 • Araşdırmalar axını artdıqda, D-10™ Rack Loader tripod sisteminə qoşulma imkanı

Kompleks təhlili:

 • β-talasemi və diabet üçün analiz
 • HbA2, HbF və HbA1c-nin eyni zamanda kəmiyyətinin göstəricisi
 • 6,5 dəqiqə ərzində HbA2 və HbF üçün dəqiq nəticələr
 • Hemoqlobinlərin variant şəkillərinin müəyyən edilməsi
 • S, C, D və E hemoqlobinlərin iştirakı ilə HbA1c-nın təyin edilməsi

Asan istifadə:

 • Sensor ekran
 • Tamamilə avtomatlaşdırılmış barkodun oxunması və birinci borudan nümunənin alınması
 • Sadə xidmət