Genetik tətqiqatlarda bizim tərafdaşlarımız

«Premaitha Health plc.» şirkətinin «Sage-Prenatal-Screen»  NİPT testi  döldəki xromosom anomaliyaları haqqında tez, təhlükəsiz və etibarlı şəkildə nəticə verir, riskli invaziv testlərə ehtiyacı azaldır

 

Autosom aneuploidiyalar

 

 • Trisomiya 21 – Daun sindromu
 • Trisomiya 18 – Edvards sindromu
 • Trisomiya 13 – Patau sindromu

 

Cinsi xromosom aneuploidiyaları

 

 • Terner sindromu - X monosomiya
 • Üçlü X sindromu - XXX
 • Klaynfelter sindromu - XXY
 • Yakobs sindromu - XYY

 

Mikrodelesiyalar

 

 • DiGeorge sindromu
 • Delesiya sindromu 1p36
 • Prader-Villi sindromu
 • Angelman sindromu
 • Pişik mırıltısı sindromu
 • Volf-Xirşxorn sindromu

 

Dəqiqlik> 99%

 

Əlavə məlumat üçün: www.yourgene-health.com