ISO 9001:2008

ISO 9001 hal hazırda dünyanın 161 ölkəsində 750 mindən çox təşkilatlar tərəfindən istifadə olunan Keyfiyyət Menecetment Sistemidir (KMS).

KMS bütün təşkilatlara müştəri məmnuniyyətini, şəxsi heyətin motivasiyasını və davamlı inkişafı ilə təmin edir.

ISO 9000 seriyasının standartları

ISO 9001 KMS seriyalarından biridir.Bu seriya o məqsədnən hesablanıb ki sizin təşkilatda ən yaxşısını müəyyən etmək üçün istehsalın proseslərinin dərin anlaşmanın təmini və ya müştərilər üçün xidmətlərin göstərilməsi.

ISO 9000 seriyasına aşağıdaki standartlar aiddir:

ISO 9000 - Təməl və lüğət. Bu standart KMS-ə əsaslanan şərtləri və anlayışlar haqqında təsəvvür yaratmağa imkan yaradır.

ISO 9001 - Tələblər.Bu standart KMS standartından tələb olunan meyarları müəyyən edir. ISO 9001 olan tələblər KMS sertifikatlaşdırma üçün məcburidir.

ISO 9004 - Təkmilləşdirmə üçün təlimatlar. Bu standart səkkiz keyfiyyət idarəetmə prinsiplərinə əsaslanır. Qeydiyyatdan sonra standard, KMS-in optimallaşdırılması üçün,ümumi idarəetməni və fəaliyyətinin optimallaşdırılmasında əsas xidmət göstərir.

Kimə bu standart lazımdır:

İstəyən hər hansı bir təşkilata ölçüsündən və ya sənayedən asılı olmayaraq onların biznes proseslərinin və idarəetmə üsulları optimallaşdırılması üçün.

Bundan əlavə, ISO 9001 başqa məsələn OHSAS 18001 və ISO 14001 ilə uygun olur.