Ramazan Bayramı

Ramadan (ərəbcə) və ya Ramazan (türkcə) - müsəlman təqviminin doqquzuncu ayıdır.
Bu ay bütün müsəlmanlar üçün ən vacibi və şərəflisidir.
Bütün ay ərzində oruc saxlanılır (günün işıqlı saatlarında sudan və ərzaqdan inkar olunur).

"Ey iman gətirənlər! Oruc tutmaq sizdən əvvəlki ümmətlərə vacib edildiyi kimi,
sizə də edildi ki, bunun vasitəsi ilə siz pis əməllərdən çəkinəsiniz (təqvali olasınız)" (əl-Bəqərə 2-183).

 

 

Orucunuz qəbul olunsun!